5 forum rozwoju mazowsza

 

WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ!

Nawiąż kontakt

reachORGANIZATOR

logo-mazowiecka

 

PATRON HONOROWYPARTNER STATEGICZNY

logo-marszaleklogo-gusu

 

 

O czym będziemy mówić:

- Główne obszary wsparcia w okresie finansowania 2014-2020 oraz podsumowanie okresu 2007-2013.

- Rozwój Polski w Unii Europejskiej - Formy wsparcia dla innowacji oraz transferu technologii.

- Dlaczego warto inwestować w projekty łączące sektor publiczny z prywatnym kapitałem?

- Polska narodem startup-ów? Formy wsparcia

- B+R w perspektywie 2014-2020 - skąd pozyskać wsparcie?

- Modelowe klastry - czym się charakteryzują i jaki wpływ mają na rozwój gospodarki?

- Współpraca korporacji podczas realizacji projektów B+R - Jak wykorzystać kapitał ludzki do innowacji i tworzenia nowych biznesów

 

 

Partner programowy:                                  Partner:

logo-draftlogo-ema

 

Wydarzenie wpierają:

ncibrlogo-pplogo-bizeslink
bm-premium
kreatywne-mazowsze-logo

 

Patroni medialni:

forbesmilionlogo-gazetalogo-gazeta-pracalogo-festna-tematweb-gowpuls-biznesu

 

Mariusz Frankowski

Mariusz Frankowski

P.O. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu. Członek Rady Inwestycyjnej Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim.

Lior Frenkel

Lior Frenkel

Założyciel i CEO NuSchool (szkoła stacjonarna jak i możliwość nauki przez internet dla generacji Y), członek rady doradczej w Cellolo (Izraelsko-NY startup). Konsultant, mentor, pisze i występuje w tematyce technologi oraz startupów (Wired Magazine, Dublin Web Summit). Magister Techniki (B.Sc), filozofii i historii. Były CTO i założyciel social-video startup w Tel-Aviv oraz założyciel UNDIGITIZE.ME projekt polegający na walce z uzależnieniem od Smartphone.

Jacek Kubrak

Jacek Kubrak

Wspiera tworzenie innowacyjnych projektów inwestycyjnych charakteryzujących się przełomowymi dla rynku rozwiązaniami technologicznymi i biznesowymi. Jako przedsiębiorca powołał w 1990 roku swoją pierwszą firmę Scan Computer Data System dostarczającą rozwiązania informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz organów administracji państwowej. Na jej bazie wyewoluowały jego kolejne przedsięwzięcia w branży informatycznej, w tym należące do liderów w swoich segmentach rynku System 3000 S.A. oraz SterProjekt S.A., który wprowadził na główny rynek notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w roku 2000.

Michał Olszewski

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2011 r. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Jako Zastępca Prezydenta odpowiada za opracowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy. Nadzoruje biura odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy europejskich, rozwój gospodarczy, politykę lokalową, ochronę środowiska, sport oraz geodezję i kataster.

Zbigniew Kosma

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma

Członek Senatu Politechniki Radomskiej. Jest autorem 22 podręczników i monografii, ponad 120 innych publikacji w wydawnictwach krajowych i zagranicznych w tym większość publikacji indywidualnych oraz ponadto około 40 prac nieopublikowanych. Jest członkiem Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM), European Mechanics Society (Euromech) oraz Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Za działalność naukową i dydaktyczną był dwukrotnie wyróżniany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w latach: 1988 i 1997 oraz wielokrotnie nagrodami Rektora WSI w Radomiu oraz Rektora Politechniki Radomskiej. W 2002 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wiesław Kołodziejski

Wiesław Kołodziejski

Jest specjalistą w dziedzinie międzynarodowej współpracy gospodarczej i przedsiębiorczości, oraz prezesem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Pełni wiele funkcji związanych z działalnością samorządów gospodarczych na terenie województwa, w tym sekretarza Rady ds. Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Od paru lat jest prezesem regionalnego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Oceniających Projekty UE, oraz członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Karl Pawlowicz

Karl Pawlowicz

Przedsiębiorca, inwestor i digital designer z Toronto. Od ponad dwunastu lat pasjonuje się kreowanie technologii w kontekście mobile & web solution i jest konsultantem w tej tematyce wśród startup-ów i topowych marek. Założyciel i właściciel Motion Season Studios Inc., zajmująca się między innymi tworzeniem stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Przez rok pracował na stanowisku Senior Developer w agencji reklamowej Crispin Porter + Bogusky, gdzie prowadził ogromne projekty dla bardzo znanych marek takich jak Molson Coors i Domino’s Pizza.

Laurent Uhres

Laurent Uhres

Ekspert w dziedzinie rozwoju technologii i nowych produktów, m.in. w branży produkcji sensorów. Innovation and technology advisor w GLOBAL GROUP Ventures. W latach 2010-20122 zatrudniony jako Head of Global Business Development w firmie IEE. W latach 2001-2004 odpowiedzialny za rozwój produktów w firmie SES.

Max Gurvits

Max Gurvits

Przedsiębiorca i inwestor z Sofi (Bługaria). Po założeniu serwisu prawnego w Holandii, Max współtworzył Akcelerator Elevent Startup w Bługarii, po czym stał się Aniołem Biznesu i inwestorem. Obecnie jest Partnerem VC w Teres Capital, jest mentorem w Seedcamp, LAUNCHup, Happy Farm i innych. Pasjonuje go rozszerzenie ekosystemu w Europie środkowo-wschodniej.

Renata Pawłowska

Renata Pawłowska

Socjolog i doradca zawodowy. Ze ZPWiM związana od 2007 roku. Specjalistka w zakresie doradztwa dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu aktywizacji zawodowej i wsparcia start-upów. Koordynatorka licznych projektów związanych z promocją i rozwojem przedsiębiorczości, a także dialogiem społecznym oraz współpracą biznesu i nauki. Posiada również doświadczenie w zakresie tworzenia programów wsparcia dla biznesu i realizacji badań ewaluacyjnych. Dodatkowo Członek rad zatrudnienia powiatów grodziskiego i pruszkowskiego z ramienia ZPWiM.

Mariusz Stachnik

Mariusz Stachnik

Prezes Mazowieckiego Klastra ICT, wiodącego, polskiego klastra tworzącego sieć przedsiębiorstw z branży ICT oraz założyciel i Prezes MultiClustra Mazovia skupiającego 15 klastrów z województwa Mazowieckiego. Prezes, Wiceprezes, Dyrektor wielu spółek funkcjonujących w różnych branżach i sektorach. Laureat międzynarodowych nagród w zakresie innowacyjnych produktów finansowych.

Paweł Sobkowicz

Paweł Sobkowicz

Kierownik Działu Transferu Technologii, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk, oraz Kierownik Projektu Parku Naukowo-Technologicznego Świerk. Doktor nauk fizycznych, w latach 1982-1993 pracował w Instytucie Fizyki PAN, specjalizujący się w teorii półprzewodników. Autor 56 prac naukowych (wszystkie w języku angielskim), cytowanych ponad 400 razy. Od 1993 do 2012 pracownik i członek kadry zarządzającej w szeregu firm z domeny wysokich technologii, zarówno zagranicznych (Silicon Graphics Inc., Network Appliance Inc., Fujitsu-Siemens Corporation, Bull) jak i wiodących polskich firm informatycznych (ATM S.A., Optimus S.A., Solidex S.A.).

Mateusz Tułecki

Mateusz Tułecki

Manager inwestycyjny, odpowiadający za poszukiwanie ciekawych, komplementarnych projektów dla Agory, równocześnie Szef Projektu Startup Fest. Z wykształcenia socjolog, wykładowca akademicki, trener, szkoleniowiec. Absolwent Instytutu Socjologii UJ i Instytutu Zaawansowanego Zarządzania WSB-NLU w Nowym Sączu. Oprócz pracy na uczelniach, doświadczenie zdobywał w Satus Venture, Motteq Group oraz pracując w agencjach reklamowych, gdzie obsługiwał takich klientów jak Intel, Microsoft i HP. Twórca i organizator konferencji InternetBeta, nagrodzony tytułem „Człowieka Roku Polskiego Internetu 2010”..

pac-misztal

MichałMisztal

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW, magister socjologii. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął przygodę z biznesem akademickim pełniąc funkcję dyrektora Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy SGGW oraz przy Uczelni Łazarskiego. W swojej codziennej pracy zajmuje się wsparciem startupów oraz prowadzeniem szkoleń i coachingiem. W ciągu 8 lat pracy nad rozwojem przedsiębiorczości w Polsce opiekował się ponad 500 startupami spośród różnych branż. Pod jego opieka znajduje się 8 inkubatorów (SGGW, UW, Uczelnia Łazarskiego, SWPS, WAT, Vistula, Siedlce i Płock) ponad 200 startupów oraz team nietuzinkowych osób stanowiących kadrę regionu.

Łukasz Madej

Łukasz Madej

Współinicjator projektu Kreatywne Mazowsze, od 2007 r. Prezes Zarządu firmy Pro-Development. Pomysłodawca i twórca modelu Przestrzeni Kreatywnej – nowej jakości w zarządzaniu i realizacji projektów inwestycyjnych. Od ponad dekady z powodzeniem doradza inwestorom i zarządza złożonymi, wielofunkcyjnymi projektami deweloperskimi. W latach 2006 - 2007 Dyrektor Zarządzający Red-Net Consulting oraz Wiceprezes Home Broker S.A. Za cel stawia sobie dążenie do najwyższej jakości przestrzeni dla dynamicznego rozwoju innowacji.

Prof. nadzw. dr hab.  Stanisław Łobejko

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Łobejko

Szkoła Główna Handlowa
Absolwent wydziału Finansów i Statystyki, kierunku studiów Cybernetyka i Informatyka Ekonomiczna, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, Instytutu Statystyki i Demografii, a obecnie Katedry Zarządzania Strategicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz rynkowych, odbył szkolenia za granicą (USA, Francja). W swoim dorobku naukowym posiada kilkadziesiąt publikacji dotyczących budowania klastrów, innowacyjności, zarządzania wiedzą i innowacyjnością, a także zyskał doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych tj. Survey of Polish Manufacturing firms with foreign ownership in the frame of FP6 “U-KNOW” oraz Comparative Study and Analysis of MNCs in the Enlarged Europe. .

pac-cwik

Piotr Ćwik

Partner i Chief Investment Officer w funduszu WinVentures. Od 15 lat uczestnik polskiego rynku finansowego i Venture Capital. Współtwórca i Chief Investment Officer Krajowego Funduszu Kapitałowego – pierwszego w Polsce funduszu funduszy VC. Zbudował portfel 15 nowych funduszy VC, o całkowitej kapitalizacji 1 mld PLN (w 8 z nich zasiadał w komitetach inwestycyjnych i radach nadzorczych). Uczestniczył w inwestycji w 25 spółek typu seed i start-up. Wykładowca na studiach MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu (BA) oraz European University Montreux w Szwajcarii (MBA).”

pac-sadowski

Michał Sadowski

Założyciel i Prezes Brand24 S.A. firmy zajmującej się monitoringiem Internetu i jednego z laureatów konkursu Aulery 2012 oraz Ekomersy 2012. Startup Founder of the Year w konkursie The Next Web Startup Awards 2013. Autor bestsellerowej książki "Rewolucja Social Media". Programista i grafik. Bloger i komentator zjawisk związanych z Internetem. W wolnym czasie gitarzysta w zespole Band24.

pac-wilczynski

Lech  Wilczyński

InPay S.A. - pomagamy wdrażać płatności Bitcoin w biznesie. Absolwent Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, doświadczenie zawodowe w tworzeniu oprogramowania i w branży e–commerce. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Propagator idei cyfrowych walut w Polsce. Występował podczas takich konferencji jak infoShare, Techmine Innfovations, Aula Polska, SGH Inwestycje Alternatywne, Kryptologia i Biznes, CEEC, Międzynarodowe Forum Wysokich Technologii, Compliance Polska, TEDxWSB, ecommerce Trends.

pac-jablonski

Tomasz  Jabłoński

Całe życie zawodowe związany ze startupami. Przez okres współpracy z AIP konsultował modele biznesowe już ponad 1000 startupów. Jednym z jego ostatnich projektów jest StartUp Academy – najbardziej intensywny program warsztatowy przygotowujący do prowadzenia własnego biznesu. Współzałożyciel Instytutu Kreowania Przedsiębiorczości w ramach którego krzewi startupowe idee w edukacji i udowadnia, że większość barier powstrzymujących nas przed założeniem firmy to jedynie pozorne ograniczenia. Jak twierdzi: „Wszystko zależy od nastawienia. Żadna przeszkoda nas nie powstrzyma, jeśli tylko wyjdziemy poza strefę komfortu i zamiast mówić o problemach, zaczniemy po prostu działać”.

pac-rogowska

Anna Rogowska

Pełni obowiązki zastępcy kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju. Specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, certyfikowany ekspert w zakresie zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2, współautorka strategicznych projektów Politechniki Warszawskiej. W ramach nadzorowanych projektów prowadzi działania na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy nauką a biznesem, zarówno w obszarze kształcenia jak i badań. Jest członkinią Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. realizacji i wdrożenia projektu Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Michał Szaniawski

Michał Szaniawski

38 lat, mąż, ojciec i przedsiębiorca. Autor i kierownik cyklu projektów "TEKLA PLUS" realizowanych w trzech województwach, których celem jest wspieranie współpracy naukowców i przedsiębiorstw. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu i członek jego zarządu. Z grupą znajomych właśnie uruchomił fundujesz.pl - pierwszą w Polsce platformę crowdfundingową dedykowaną dla projektów społecznych.

Leszek Grabraczyk

Leszek Grabarczyk

Od 2011 kieruje agencją rządową wpierającą sektor B+R w Polsce o budżecie 5,5 mld zł rocznie. Odpowiada za opracowywanie i implementację programów wspierania innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych. W 2014 roku NCBR uruchomiło rodzinę programów BRIdge – pierwszy w Polsce system finansowania nowych technologii za pomocą wsparcia publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu funduszy private equity z  największymi  podmiatamy tego typu na świecie. Dzięki Działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydatki na B+R w 2012 w Polsce osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł i były o prawie 23% wyższe niż rok wcześniej

Matt Kaine

Matt Kaine

Od ponad 10 lat zajmuję się strategią marketingową w dużych agencjach reklamowych w Toronto, Nowym Jorku i Maiami. Fascynuje Go emocjonalna więź jaka potrafi łączyć użytkownik z marką. Jako Director of Business Development uruchomił pierwszą kanadyjską siedzibę 24 Seven Inc.’s w Nowym Jorku. Współpracował z takim markami jak UMBRA, HUGO BOSS i Hudson Bay Company, a także z globalnymi agencjami reklamowymi Young & Rubicam, Wunderman i DDB.

Małgorzata Rudnicka

Małgorzata Rudnicka

Karierę zawodową rozpoczęła w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w obszarze dialogu społecznego, następnie już w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizowała zadania związane z ewaluacją interwencji funduszy unijnych. Od 2011 r. kierownik Wydziału Innowacyjności w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, odpowiedzialna za koordynację wdrażania i aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz opracowanie inteligentnych specjalizacji regionu.

Michał Luczewski

Michał Luczewski

Prezes Zarządu Płockiego Parku Technologicznego. Jest współpomysłodawcą oraz aktywnym członkiem Rady ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej – ciała doradczego Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wspierania innowacyjności oraz przedsięwzięć badawczo-rozwojowych o istotnym znaczeniu dla miasta. Posiada międzynarodową certyfikację kompetencji w zakresie ”Menedżera Funduszy Europejskich” oraz „Pełnomocnika Funduszy Europejskich” wydane przez TÜV Nord Polska.

Rafał Brzoska

Rafał Brzoska

Twórca Grupy Integer.pl, właściciela największej na świecie sieci terminali do samodzielnego nadawania i wysyłania przesyłek - Paczkomatów InPost. Zaproszeni będą mogli zainspirować się odważną strategią założyciela InPost, która w połączeniu z innowacyjnym podejściem do biznesu od kilku lat w znaczący sposób wpływa na jakość usług zarówno krajowej, jak również międzynarodowej branży pocztowo-kurierskiej.

Grzegorz Albrecht

Grzegorz Albrecht

Doradza strategicznie właścicielom i zarządom firm w zakresie innowacji. Aktywizuje współpracę między korporacjami a start-upami oraz wprowadza do Polski intrapreneurship - koncepcję przedsiębiorcy wewnętrznego. Ma szerokie doświadczenie z pracy w zespołach marketingu (product i marketing management m.in. w ASUS) oraz jako przedsiębiorca (współtwórca i udziałowiec 6 firm m.in. telewizja TVR). Przez ponad 12 lat zrealizował projekty dla >100 firm m.in. Bank Pekao SA, Intel czy Novartis.

Magdalena Jackowska-Rejman

Magdalena Jackowska-Rejman

Współtwórczyni D-raft Corporate Accelerator i TechBrainers (Grupa Innovatika), zajmującej się technology scoutingiem – dostarczaniem technologicznych rozwiązań dla korporacyjnych R&D. Inwestor i członek Rady nadzorczej spółki NETSPRINT określanej mianem „polskiego Googla”. Wiceprezes spółki Hilverse oraz wieloletni członek zarządu i partner funduszu wysokich technologii INVESTIN. Jako Prezes Zarządu kierowała firmą DencoLogic S.A posiadającą patent, w USA, na techniczne rozwiązanie do nawigacji implementowane w laptopach i telefonach. Współzałożycielka spółki ITSUMO. Doradza Zarządom w obszarze funkcjonowania i optymalizacji procesów R&D. Perła Polskiego Biznesu 2013 według Gazety Finansowej.

Tomasz Rudolf

Tomasz Rudolf

Współtwórca D-raft Corporate Accelerator. Współzałożyciel Innovatiki. Ekspert w obszarze procesów innowacji, tworzenia modeli biznesowych i zwiększaniu przychodów firm. Ponad 17 lat doświadczenia w konsultingu strategicznym w Polsce, USA, Niemczech, Włoszech, Arabii Saudyjskiej i Indiach. Prowadził projekty doradcze m.in. dla 3M USA, Saudi Aramco, Aon, Arthur Andersen, Abbott, AkzoNobel, Bertelsmann, Deutsche Bank Research, Deutsche Post, Heinz Polska, Goodyear, Netia, Philips Lighting Poland, Renault, Deutsche Telekom, Telekomunikacja Polska Envelo Poczty Polskiej. W 2013 roku uznany przez magazyn BRIEF jedną z 50 najbardziej kreatywnych osób w polskim biznesie.

Jarosław Żurowski

Jarosław Żurowski

Obecnie Koordynator Projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” realizowanym przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości w Radomiu. W latach 1994-2009 pracował w sektorze finansowym (bankowość, leasing) i uzyskał tytuł zawodowy Samodzielny Pracownik Bankowy nadany przez Związek Banków Polskich zgodny z Systemem Standardów i Kwalifikacji w Bankowości Polskiej.

Mateusz Cuman

Mateusz Cuman

Manager Instrumentów Wsparcia w CD Projekt S.A.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach komercyjnych działających w obszarze nowych technologii i rozwiązań wspomagania prowadzenia biznesu m.in. dystrybucji sprzętu informatycznego, oraz rozwiązań z obszaru e-commerce. Obecnie związany ze spółką CD Projekt S.A, gdzie pełni funkcję managera instrumentów wsparcia, poszukując możliwości pozyskania nowych źródeł i instrumentów finansowych dla dalszego podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności firmy w skali międzynarodowej.

Adam Komarnicki

Adam Komarnicki

Chief Customer Officer w Fundacity - platformie umożliwiającej startupom aplikowanie do akceleratorów oraz pozyskiwanie kapitału poprzez crowdfunding udziałowy z inwestorem wiodącym (model AngelList). Wcześniej Adam m.in. pomagał rozwijać polską platformę programów lojalnościowych Freebee a także pracował jako konsultant ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw w PwC w Londynie oraz Barcelonie. www.linkedin.com/in/adamkomarnicki

Samer Karam

Samer Karam

CEO w Seeqnce. Seryjny przedsiębiorca i anioł biznesu na na rynkach wschodzących. Od 2007 inwestuje, kreuje śródziemnomorskie startupy z których 40% osiągnęło sukces. W 2010 Samer stworzył Lebanon’s który jest pierwszym akceleratorem Seeqnce znajdującym się na trzecim miejscu listy Top w świecie arabskim. Zainteresował tym Centralny Bank w Libanie, który stworzył 400$ fundusz na starupów inwestujący w firmy we wczesnym stadium rozwoju. 

dr Rafał Cieślak

dr Rafał Cieślak

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz
Doktor nauk prawnych, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca Podyplomowego Studium Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2006-2010 był członkiem Zarządu Krajowego Instytutu Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zajmuje się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych, zamówień publicznych i działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Krzysztof Reński

Krzysztof Reński

Pomaga zarządom w tworzeniu modeli biznesowych i wprowadzaniu zmian zwiększających przychody firm. Pracował m.in. dla Grupy Danone, Deutsche Telekom, Poczty Polskiej, Da Grasso Group, UCMS Group, Young Digital Planet, PESA Bydgoszcz S.A, PKO BP, ISCG, PwC, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Prowadzi również sesje warsztatowe i szkolenia dla wyższej kadry kierowniczej z zakresu budowania modelu biznesowego (Business Model Masterclass) oraz tworzenia pro-innowacyjnej organizacji.

Ian Scarffe

Dariusz Żuk

Prezes i współtwórca Polski Przedsiębiorczej – think tanku działającego w obszarze przedsiębiorczości. PP posiada pierwszą systemową strategię wspierania przedsiębiorczości „Droga do Polski Przedsiębiorczej”, mającą na celu osiągnięcie przez Polskę do 2020 roku pozycji lidera w obszarze startupów oraz wykreowanie polskich firm na skalę skype’a czy google’a.

Bożena Gargas

Bożena Gargas

Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe. Ukończyła studia podyplomowe w SGH na Wydziale Handlu, a także studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest ekspertem w kwestii środków unijnych. Wśród jej bogatego doświadczenia zawodowego znajdują się miedzy innymi rola menedżera w firmach finansowych i produkcyjnych, dyrektora handlowego i zarządzającego przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych przedsiębiorstw w zakresie finansowania rozwoju projektów inwestycyjnych. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa IWP.

pac-galicki

Marcin Galicki

Założyciel polskiej platformy finansowania społecznościowego Wspieram.to. Na codzień wdraża strategie rozwoju oraz nadzoruje marketing i pr firmy. Absolwent Informatyki i Public Relations. Doświadczony marketing manager i organizator eventów kulturalnych i muzycznych. Wokalista w industrial metalowym projekcie muzycznym Cruentus. Zafascynowany kulturą współpracy, crowdsourcingiem oraz finansowaniem społecznościowym na świecie, postanowił zaszczepić go na polskiej ziemi. Fan mocnej muzyki, nowych technologii i ciekawych zjawisk w social mediach i kontrowersyjnej reklamy.

pac-karpiesiuk

Łukasz Karpiesiuk

Senior associate, Grupa dotacji i zachęt inwestycyjnych, Baker & McKenzie. Specjalista w zakresie pomocy publicznej, w szczególności europejskiego prawa pomocy regionalnej, a także w zakresie ulg podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz funduszy UE. Zajmuje się pozyskiwaniem dotacji inwestycyjnych, zezwoleń strefowych oraz reprezentacją inwestorów przed Komisją Europejską zarówno w zakresie notyfikacji pomocy inwestycyjnej, jak i skarg dotyczących pomocy nielegalnej. Łukasz współtworzył również Europejska Praktykę Prawa Pomocy Publicznej w Baker & McKenzie, a także jest ekspertem w zakresie pomocy publicznej Związku Pracodawców Sektora BPO/SSC – ABSL.

pac-kramarz

Michał Kramarz

Head of Performance Industries, Google Poland. W branży internetowej od ponad dziesięciu lat. W Google Poland od początku działalności na polskim rynku, czyli od 2006 roku. Zarządza grupą konsultantów wspierających najważniejszych klientów detalicznych, e-commerce, finanse i branża turystyczna. Ukończył studia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego na Łodzkim Uniwersytecie oraz MBA na Towson University/University of Maryland

pac-pekala

Michał Pękała

Prawnik, Grupa dotacji i zachęt inwestycyjnych, Baker & McKenzie. Zajmuje się tematyką pozyskiwania pomocy publicznej oraz doradztwem w zakresie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa autorskiego oraz zagadnień związanych z patentami i znakami towarowymi. Ponadto jest współautorem raportu o barierach i rekomendacjach dla rozwoju innowacyjności w Polsce, sporządzonego na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zajmuje się m.in. pomocą prawną w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków europejskich i krajowych oraz doradza w kwestiach naruszeń praw autorskich i znaków towarowych m.in. takim podmiotom jak Związek Pracodawców Sektora BPO/SSC – ABSL

Michał Mika

Michał Mika

Specjalista ds. finansowania przedsiębiorstw ze środków UE, analityk finansowy, konsultant Krajowego Systemu Usług.  Uczestnik Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych. W latach 2010-2011 doradca finansowy w Kancelarii Finansowej Platinum Financial. Od 2001 r. pracownik Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Sprawował funkcję doradcy, starszego doradcy, a obecnie specjalisty będąc również od maja 2013 r. koordynatorem projektu instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Kapitał Ludzki.  Od 2010 r. prezes Fundacji PERSPEKTYWA, zajmującej się przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

szumowski

Marcin Szumowski

Twórca start-upów technologicznych. Z kilku stworzonych firm, największym sukcesem zakończyła się jego przygoda z Medicalgorithmics SA, którą założył wspólnie z Markiem Dziubińskim w 2005 roku. Obecnie jest ona wyceniana na GPW na ponad miliard złotych. Marcin ukończył University of Illinois w USA (doktorat, MBA). Od powrotu do Polski w 2001 roku, zajmuje się finansowaniem działalności B+R, rozwojem nowych technologii i ich transferem do gospodarki. Obecnie jest prezesem i CEO OncoArendi Therapeutics, nowej polskiej firmy biotechnologicznej (drug discovery).

Kontakt dla mediów

Gosia Skwarło

Grow Up Start Up

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt ds.programowych

Jan Dołęga-Kozierowski

Grow Up Start Up

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kierownik Projektu

Lidia Krawczyk

MJWPU

l Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kontakt dla wystawców

Klaudiusz Ostrowski

MJWPU

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.